Projektstöd för interna projekt

Spara favorit 28 maj maj 2019
I riktlinjerna för interna projekt beskrivs modellen mer i detalj och hur den fungerar.

För att underlätta för alla som arbetar med interna projekt har en gemensam projektmodell tagits fram för Mittuniversitetet. Genom modellen får vi ett gemensamt arbetssätt i organisationen och alla projekt får en liknande struktur genom mallar, checklistor och beslutspunkter (BP). Revidering i mallarna sker 2 ggr/år juni och november.

Interna utvecklingsprojekt som beslutas av IT-beredningen och som bedrivs inom förvaltningen, och fakultetskanslierna bör hanteras på likartat sätt. Riktlinjerna beskriver modellen och inkluderar bland annat roller och ansvar.

Checklistor och verktyg för projektmodellens olika steg

Idé och behov

Mall

Mall förstudierapportLyssna

Checklista

Checklista förstudieLyssna

Vägledningen för behovsdriven utveckling

Förberedelse

Mallar

ProjektinitiativLyssna

ProjektplanLyssna

Projektplan (light)Lyssna

Mall för bedömning av förändring

Checklistor

Checklista för beställareLyssna

Checklista för projektledareLyssna

Checklista för intern kommunikation av projektLyssna

Genomförande

Mall

StatusrapportLyssna

Verktyg

Att göra-lista (xlsx)

Aktivitetsplan (xlsx)

Skriv "a" i kolumnen för utfört så blir det en "bock"

Tips och hjälpmedel för projektmöten Lyssna

Överlämnande och avslut

Mall

Slutrapport Lyssna

Checklista

Checklista för överlämningLyssna

Nyttorealisering

Nyttorealisering är inte en fristående process utan syr ihop verksamhetens befintliga styr- och ledningsprocesser för att samverka mot det gemensamma målet att realisera den förändring man föresatt sig. Det är ett aktivt och systematiskt arbete med att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar som ska genomföras. För ytterligare information se riktlinjerna för styrning av interna projekt.

Processen för nyttorealisering kommer att preciseras framöver i det fortsatta arbetet med att utveckla projektmodellen.  

Övriga tips och råd

Inför systembyte

Ekonomistyrningsverkets checklista vid systembyteLyssna

0
6

Anmäla/avsluta projekt

Här kan du anmäla projekt eller avsluta ett projekt

Uppgifterna som lämnas i formuläret används som underlag för information i projektlistan.  

Tyck till om projektmodellen!

Dina synpunkter är viktiga.

Ge oss feedback!

Kontakt

Universitetsledningens stab, ULS, ansvarar för projektmodellens förvaltning och utveckling.

Vid frågor kontakta Eva Rodin Svantesson.