Avgift för personalparkering från den 1 april 2017

Förmånen med kostnadsfri personalparkering på våra två campus upphör att gälla för samtliga parkeringar den 31 mars 2017. Från den 1 april måste du betala parkeringsavgift för att parkera bilen.

Mer information