Vad händer med inspelningar som görs efter att vi har rapporterat in de som ska sparas?

Spara favorit

För filmer som skapas med Adobe Connect efter den 1 oktober och som ska sparas så är det viktigt att läraren löpande informerar Zoom-projektet genom att skicka in en uppdaterad version av migreringsunderlaget som gick ut i samband med tidigare insamling. Om det är möjligt rekommenderar projektet att man ska använda Kaltura Captur Space och spela in direkt till Miun Play. Detta skulle innebära att filmerna inte behöver migreras. För information om Kaltura Captur Space se:

https://medarbetarportalen.miun.se/larare/larandestod/digitala-verktyg/miun-play/