Frågor och svar

Spara favorit 14 nov november 2018

Här finns frågor och svar om Zoom-projektet. Sidan kommer att uppdateras allt eftersom. Om du vill ställa en fråga, vänd dig till Niklas Ljung eller Linda Näsström.

Om bytet

Bytet till Zoom sker vid terminsskiftet. Vad händer med kurser som sträcker sig över till vårterminen och startar i Adobe Connect?

Zoom används från 2019-01-21 och det kommer att vara möjligt att från december att förbereda kursträffar för våren i Zoom. Material som finns lagrat i Adobe Connect-plattformen kommer att migreras till ny lagringsplats under hösten. Migreringen/överföringen av inspelat material  kommer hanteras via en migreringstjänst som projektet kommer att tillhandahålla under hösten. På så sätt finns det materialet tillgängligt i den gamla plattformen under hösten och i den nya i januari.

Kan jag ladda upp material till mina föreläsningar i Zoom som jag kunde i Adobe Connect?

Nej, det går inte att i förväg ladda upp material i Zoom, det fungerar på lite annorlunda sätt. Filer dela företrädesvis via Moodle men det är möjligt att i realtid dela filer via chat i Zoom. Mer information om nya arbetssätt kommer under hösten

Jag skulle vilja börja med Zoom i undervisning redan nu under hösten.

Projektets styrgrupp avråder från att börja använda Zoom innan vårterminen 2019. Detta beroende dels på att Miuns driftsmiljö inte är färdig, dels att ingen teknisk eller användarsupport kommer att erbjudas under hösten. Projektet planerar en pilot under oktober och vill ha några kurser som deltar och testar både den tekniska lösningen och arbetsmodeller. Kontakta projektledningen om du är intresserad att delta.

 

Vi har haft problem med att licenserna för Adobe Connect inte räcker till i samband med terminsstart. Vi har hört rykten om att Sunet kommer att dra ner antalet licenser. Hur kommer det att påverka mig som lärare nu vid terminsuppstarten i höst?

Sunet kommer inte att minska antalet licenser under hösten då licenserna förnyas/sägs upp första februari varje år. Det finns ytterligare två aspekter gällande licenserna, dels så  köpte Sunet nya licenser i våras för att hantera de problem som har varit och dels så går flera lärosäten över till Zoom i och med starten av höstterminen. Med det som bakgrund är bedömningen att det kommer fungera bättre än tidigare år. 

Jag använder många inspelningar av föreläsningar i min undervisning. De finns idag i Adobe Connect som snart ska släckas ner. Hur ska de flyttas till Zoom?

I Zoom sparas inga inspelningar som det gjordes i Adobe Connect. I och med övergången till Zoom kommer allt videomaterial att samlas i Miun-Play. Zoom-projektet kommer att sätta upp en migreringstjänst som kommer hjälpa till att flytta material från Adobe Connect till Miun-Play. Vi kommer så snart det är möjligt att kontakta lärare som får lista de inspelningar som ska kopieras över till Miun-Play. I samband med kopieringen kommer materialet märkas upp med metadata för att möjliggöra bättre sökning, gallring och arkivering. 

Vad händer med inspelningar som görs efter att vi har rapporterat in de som ska sparas?

För filmer som skapas med Adobe Connect efter den 1 oktober och som ska sparas så är det viktigt att läraren löpande informerar Zoom-projektet genom att skicka in en uppdaterad version av migreringsunderlaget som gick ut i samband med tidigare insamling. Om det är möjligt rekommenderar projektet att man ska använda Kaltura Captur Space och spela in direkt till Miun Play. Detta skulle innebära att filmerna inte behöver migreras. För information om Kaltura Captur Space se:

https://medarbetarportalen.miun.se/larare/larandestod/digitala-verktyg/miun-play/

Jag försöker logga in på Miun:s egen zoom-instans men får ett felmeddelande.

Mittuniversitetets zoom-instans är inte tillgänglig för lärare ännu. Den som försöker logga in där får för närvarande ett meddelande om att de ska kontakta helpdesk för mer information. Under hösten 2018 kommer den att testas i pilotmiljö för att därefter öppnas för alla inför vårterminen 2019. Mer information om zoom-projektet och vad som är på gång finner du här på medarbetarportalen. 

Om Zoom

Exakt vilka funktioner finns det i ett Zoom-rum? Kan man få ett dokument om det?

Zoom-projektet kommer att gå ut med den informationen samlat till alla. Men du kan också se mer på https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697-Getting-Started. Tänk dock på att det inte är helt säkert att Mittuniversitetet kommer att ha allt aktivt från start.

Finns det någonstans där jag kan få se en bild av ett zoom-rum?

Om du har funderingar och vill undersöka Zoom innan Mittuniversitetet går ut med eget utbildningsmaterial så kan du alltid besöka https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697-Getting-Started

Finns det funktioner i Zoom för att ”räcka upp handen”?

Ja.

Har deltagarna en chatt på samma sätt som i Adobe Connect?

Ja. Men det är viktigt att veta att man som deltagare bara ser vad som skrivits i chatten från och med när man själv kom in i rummet. Det innebär att det inte är möjligt att som deltagare ta del av chathistoriken om man kommer senare in i mötet.

Kan jag se en lista på deltagare (när video ej är inkopplad)?

Ja, i den ruta där video skulle visats, visas namnet på personen eller användarnamnet om video inte är aktiverat. Du kan även se en separat lista med deltagare.

Kan jag ha en whiteboard i Zoom-rummet där jag kan anteckna och samtidigt se deltagarna/listan?

Ja.

99
13