Implementering av MIUNs strategi i ett utbildningsprogram på två campusorter

Spara favorit

Mål

Implementera universitetets strategi i ett utbildningsprogram (Civilekonomprogrammet) som finns på två campusorter. Lärandet av denna implementeringsprocess ska dokumenteras och modelleras så att modellen kan användas av andra enheter och utbildningsprogram vid MIUN.

Tidplan

September 2019 - Juni 2021

Tilldelade medel

807 tkr

Kontakperson

Tommy Roxenhall (EJT)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2019/1241 i diariet.