Aktuella projekt 2019

Spara favorit 16 jan januari 2019

Under denna sida listas de projekt som finns i den gemensamma projektkatalogen som har prioriterats av IT-beredningen, övriga övergripande verksamhetsutvecklingsprojekt samt projekt som fått allmänna lärosätesprojektmedel (alp-medel).

Projektstöd

Vägledning, stöd och mallar för arbetet inom interna projekt finns på den gemensamma projektstödssidan.

Personalbilder

Projekt med alp-medel

Syftet med de allmänna lärosätesprojektmedlen (alp) är att stimulera Mittuniversitetets utveckling med projekt som kan fungera som piloter eller förstudier för en bredare användning inom lärosätet.

Personalbilder

Projekt prioriterade av IT-beredningen

IT-beredningen tar årligen fram och bereder en projektkatalog. På denna sida listas de projekt som prioriterats för innevarande år.

Personalbilder

Övriga projekt - verksamhetsutveckling

Här listas övriga universitetsövergripande verksamhetsutvecklingsprojekt.