Hur ska gränssnittsanalysen gå till?

Spara favorit

Det blir en bred insamling av synpunkter och förslag som redan har påbörjats tills viss del, dels genom dialog med chefer i förvaltningens ledningsgrupp, dels genom de förslag som kommit in hittills via frågeformuläret på medarbetarportalen. Detta kommer fortsätta efter sommaren och det kommer att bli en bred medverkan från chefer, medarbetare både inom stöd- och kärnverksamheter samt studenter. Vi kommer också ta med de externa målgruppernas perspektiv.