Hur är det tänkt att KOM-stödet ska organiseras inom FUS och hur stor resurs finns att fördela mellan de olika funktionerna?

Spara favorit

Hur kommunikationsstödet till FUS ska utformas behöver diskuteras såväl med medarbetarna som den avdelningschef som utses. Så vi är i ett för tidigt skede för att kunna svara på den frågan.