Hur ska förslaget tolkas vad gäller balansen mellan campusorterna och exv. placering av chefer?

Spara favorit

Mittuniversitetet rekryterar medarbetare och chefer utifrån kompetens, men vi eftersträvar en jämn balans mellan våra två orter. Mittuniversitetets stora styrka är att vi har våra två campusorter med sina respektive styrkor. Det finns ingen agenda från ledningen att på något sätt förändra balansen mellan våra orter, snarare att behålla och förstärka förhållandet mellan orterna.