Hur har ni kommit fram till att Camp och IT ska slås ihop och bilda en ny avdelning för infrastruktur?

Spara favorit

De senaste årens utveckling visar att dessa områden har vissa frågor som i allt högre grad överlappar varandra. I framtiden går det fysiska, virtuella och det digitala allt mer ihop i exempelvis undervisningen och en gemensam avdelning för infrastruktur förbättrar möjligheterna att stödja verksamheterna, bedriva ett långsiktigt strategiskt arbete och uppnå synergieffekter.