Regler för betalning och återbetalning av studieavgifter

Spara favorit

Regler för betalning och återbetalning av studieavgifter av den som inte är medborgare i en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz (tredjelandsmedborgare). Skyldigheten att betala studieavgift avser program och kurser på grundnivå och avancerad nivå.

Regler för betalning och återbetalning av studieavgifterLyssna