Ladokordning – Studieredovisning i Ladok

Spara favorit

Ladok (Lokalt ADB-baserat dokumentationssystem) är högskolans datorbaserade studiedokumentationssystem för studerande i den grundläggande utbildningen. För varje student dokumenteras uppgifter såsom personnummer, namn, adress, grundläggande behörighet, registrering på kurs, betyg på prov och kurs, eventuell antagning till program, uppehåll/avbrott på program, tillgodoräknanden samt examen.

Närmare bestämmelser om vilka uppgifter som skall dokumenteras finns i Förordning om redovisning av studier mm vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153).
Uppgifterna i Ladok måste vara korrekta då dessa utgör underlag för Mittuniversitetet resultatredovisning och redovisning till departement, SCB m fl.

Studieredovisning i LadokLyssna