Verksamhetsstöd

Spara favorit 7 maj maj 2019

Här finns de styrdokument som hör hemma inom området verksamhetsstöd.

Här finner du styrande dokumenten för arkiv och diarium, personal, ekonomi, upphandling, IT, nät och telefoni, kommunikation, lokaler, säkerhet, studieadministration samt biblioteksverksamhet.

Ekonomiadministrativ handbok

Handboken är ett hjälpmedel för att erhålla en rättvisande redovisning utifrån de externa och interna krav Mittuniversitetet har att följa.

Ekonomiadministrativ handbok

Kontakt

Juridik och avtal:

Arne Wahlström 
jurist, ULS

Upphandling

Anna Magnusson
Tf upphandlare, ULS