Utbilda

Spara favorit 14 okt oktober 2016

Regler

Betygskriterier

Betygskriterier och benämningar för den målrelaterade sjugradiga betygsskalan som används vid Mittuniversitetet. MIUN 2005/1086.

Ämnesspecifika betygskriterier

Examination

Regler för examination som till exempel inom vilken tid bör studenterna få sina tentaresultat och hur lång tid minst ska det vara till omtentamen samt  samt kriterier för examinator.

Regel för examinationLyssna

Rektorsbeslut 2016-12-06

Handläggningsordningar

Handläggningsordning för hantering av självständiga arbeten vid Mittuniversitetet – övergripande

Handläggningsordning för hantering av självständiga arbetenLyssna

Handläggningsordning för hantering av självständiga arbeten vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Handläggningsordning för hantering av självständiga arbeten vid Fakulteten för humanvetenskap

Directive for the handling of independent projects at the faculty for human sciences

Handläggningsordning – Studieanpassning för elitidrottsstudenter

Handläggningsordning – Studieanpassning för elitidrottsstudenterLyssna

20
7