Handläggningsordning för inrättande, nedläggning och vilande av ämnen/huvudområden på grund- och avancerad nivå

Spara favorit

Handläggningsordningen tydliggör ansvarsfördelning, beslutsprocesser samt arbetsgång vid inrättande, nedläggning och vilande av ämnen och huvudområden. Handläggningsordningen omfattar även en mall för beslutsunderlag samt en bilaga med definitioner av begrepp.  

Handläggningsordning för inrättande, nedläggning och vilande av ämnen/huvudområden på grund- och avancerad nivå vid MittuniversitetetLyssna

Mall för beslutsunderlag för inrättande av nytt/utökat ämne/huvudområdeLyssna