Samverkan

Spara favorit 7 maj maj 2019

Här finns de styrdokument som reglerar Mittuniversitetets samverkan med näringsliv och samhälle.

Här finner du de styrande dokumenten för uppdragsverksamhet.

Styrdokument - Samverkan