Arbetsordning för Mittuniversitetet

Spara favorit

Arbetsordningens syfte är att klargöra hur universitetets verksamhet ska styras och följas upp samt att ange vilka olika ansvarsområden som olika nivåer och funktioner inom universitetet har. 

Arbetsordningen gäller from 2013-04-01 och är reviderad:
2014-11-18, 2016-12-13, 2017-05-11, 2017-12-12, 2018-05-23 samt 2018-12-12.

Arbetsordning för MittuniversitetetLyssna