Arbetsordning för Mittuniversitetet

Spara favorit

Arbetsordningens syfte är att klargöra hur universitetets verksamhet ska styras och följas upp samt att ange vilka olika ansvarsområden som olika nivåer och funktioner inom universitetet har. 

Kontaktperson: Arne Wahlström, ULS
DNR: MIUN 2019/580 
Beslutsdatum: 2019-02-20 
Giltighetstid: 2019-07-01 och tillsvidare