Ledning och styrning

Spara favorit 4 jul juli 2019

Här finns de regler och styrdokument som gäller för ledning och styrning vid Mittuniversitetet.

Här finner du de styrande dokumenten för organisation och ansvarsfördelning med Mittuniversitetets övergripande strategier och planer, samt styrdokumenten för uppföljning (kvalitet), facklig samverkan, arbetsmiljö och lika villkor. 

Styrdokument - Ledning och styrning

Personalbilder

Planera, utforma, organisation och ansvarsfördelning

Strategi, planer, regler, handläggningsordning och policies för styrning, organisation och ansvarsfördelning på övergripande nivå.

Relaterade dokument

Mittuniversitetets årsredovisning 2018Lyssna

Mittuniversitetets budgetunderlag 2020–2022Lyssna

Regleringsbrev
Regleringsbrevet innehåller bland annat regeringens mål- och resultatkrav på Mittuniversitetet som myndighet och hur stora anslag vi får. 

Regleringsbrev 2019 för MittuniversitetetLyssna

Sök lagar och författningar i Rixlex