Forskning

Spara favorit 7 maj maj 2019

Här finns de regler och styrdokument som gäller för forskning vid Mittuniversitetet.

Här finner du de styrande dokumenten för att administrera och planera forskning och för forskningsresultat.

Styrdokument - Forskning