Plattform för medverkande

Spara favorit 28 sep september 2016

Denna sida fungerar som en gemensam plattform för medverkande vid Mittuniversitetet i utbildningsutvärderingar inom Treklövern.

Här kommer det finnas ingång till "boxlösning" där alla dokumentation samlas, samt instruktion för hur man använder boxen.