Utvärderade examina

Spara favorit
 • Företagsekonomi, kandidat - hög kvalitet (bristande i första bedömning)
 • Företagsekonomi, magister - hög kvalitet (bristande i första bedömning)
 • Journalistik, kandidat - hög kvalitet
 • Kulturgeografi, kandidat - mycket hög kvalitet
 • Medie- och kommunikationsvetenskap - hög kvalitet
 • Nationalekonomi, kandidat - hög kvalitet (bristande i första bedömning)
 • Nationalekonomi, magister - hög kvalitet (bristande i första bedömning)
 • Psykologi, kandidat - hög kvalitet
 • Sociologi, kandidat - hög kvalitet
 • Sociologi, magister - hög kvalitet (bristande i första bedömning)
 • Statsvetenskap, kandidat - hög kvalitet (bristande i första bedömning)
 • Statsvetenskap, magister - hög kvalitet (bristande i första bedömning)