Ansökan till utbildning på forskarnivå.

Spara favorit 3 okt oktober 2016

Till utbildning på forskarnivå får, enligt högskoleförordningen, endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och har studiefinansiering.