Allmänna studieplaner

Spara favorit 15 nov november 2018

I den Allmänna studieplanen anges vilka krav som gäller för respektive forskarutbildningsämne inom fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier. Tidigare versioner av studieplaner finns på fakultetskansliet och i diariet.