Finansiärer för individuell ansökan

Spara favorit 3 okt oktober 2016
Michelle Ludovici Industriell ekonomi och Felicia Berggren GDK ingick i teamet bakom Polysense. Förutom äran att ha vunnit Midhack fick de 10.000 kronor i prispengar av Mittmedia.

Länkar till stiftelser, stipendier, bidrag och anslag som inte kräver en lärosätesgemensam samordning.

 

[E] = information in English
[St] = stipendier för studerande på grund- och avancerad nivå / scholarships for students
[FS] = stipendier för forskarstuderande / scholarships for post graduate students

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 

A

Akademiskt kursboksstipendium
AFA - forskningsprojekt inom Arbetsmiljö och hälsa
AFA - Postdoc inom Arbetsmiljö och hälsa
Alzheimerfonden - forskningsprojekt
Anérstiftelsen - humaniora [FS]
Arkus - Hållbar samhällsbyggnad

B

Barncancerfonden - forskningsprojekt, resor, foutbkurser, gästföreläsare mm Behöriga att söka: forskare, kurator, psykolog, sjuksköterska etc
Bergmangårdarna - vistelse på Fårö för forskare, journalister, konstnärer
Brandforsk - Styrelsen för svensk brandforskning (risk, säkerhet, räddningsinsatser, sociala bakgrundsfaktorer som förklarar uppkomst av bränder etc)
Brandförsäkringsverket - Bebyggelsehistorisk forskn
Brottsoffermyndigheten - Brottsofferinriktade forskningsprojekt


C

Cancerfonden - forsknprojekt, resebidrag, konferensbidrag, forskarskola, postdoc mm.
Cancer rehabfonden -

D

 

E

Eva och Oscars Ahréns stiftelse - medicinsk forskning
Elna Bengtssons fond - forskning om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och stadsmiljöer

F

Folke Bernadottestiftelsen - Barn o ungdomar m rörelsehinder. Forskn inom områdena vård, skola och omsorg 


G

Google Anita Borgh Memorial Scholarship - Kvinnor inom teknologi [FS]

H

Helge Ax:son Johnssons stiftelse - "mindre kostsamma forskningsuppgifter" [FS] 

I

J

K

Kjell och Märtha Beijers stiftelse - naturvetenskaplig forskning och kulturprojektL

 

M

Magnus Bergvalls stiftelse - svenska vetenskapsmän/-kvinnor inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknikvetenskap, medicin.

O

 

P

 

Q

R

 

S

 

T

 

U

 

V

 

Ö