Examen på forskarnivå

Spara favorit 17 apr april 2019

Efter avslutade studier kan du ansöka om att få ut en forskarexamen. För att få en doktors- eller licentiatexamen krävs att de moment som ingår i forskarutbildningen enligt den allmänna studieplanen blivit godkända och införda i Ladok.

Examensansökningar handläggs av Mittuniversitetets examensenhet.
Examensenhetens hemsida

Ett moment som efterfrågas i examensansökan är att uppgiften Alla kurser klara ska finnas infört i Ladok. Ämnesföreträdare tar beslut om att alla krav på kurser enligt den allmänna studieplanen är uppfyllda. Beslutet registreras sedan i Ladok av fakultetskansliet.