Samordningsorganet för lärarutbildning

Spara favorit 5 feb februari 2019

Samordningsorganets huvudsakliga syfte och ansvar är att säkerställa styrning och ledning av lärarutbildningen genom samordning mellan avdelningarna i för lärarutbildningen viktiga beslut. Samordningsorganets beslutsmandat för den typ av frågor rörande ekonomi och verksamhet som hör linjeorganisationen till, tillkommer organet genom delegation från avdelningscheferna.

Organet ges mandat av samverkande avdelningarna att fatta beslut i avdelningsöverskridande frågor som rör lärarutbildning. Vidare ansvarar samordningsorganet för utvecklingsfrågor för lärarutbildningsprogrammen.

Samordningsorganet för lärarutbildningens sammansättning


Ordförande
Peter Degerman, vicedekan för lärarlutbildning

Ledamöter
Ivarsson Lena, avdelningschef, UTV
Tomas Nilson, avdelningschef, MOD
Peter Degerman, avdelningschef, HUM
Bylund, Dan, avdelningschef, NAT