Fakultetens doktorandprogram

Spara favorit 26 okt oktober 2018

Fakulteten har ett doktorandprogram med målet att samtliga forskarutbildningar vid den humanvetenskapliga fakulteten håller mycket hög kvalitet.

Programmets syfte är 
 •Att samla fakultetens insatser, kurser, information, seminarium, studierektors       insatser för forskarutbildningen under en ledning.
 •Att skapa en sammanhållen ram för fakultetens samtliga utbildningsprogram på   forskarnivå.
 •Att ge forskarstuderande i de olika ämnena en gemensam arena för utbildning,   information och akademiska samtal.
 •Att ge forskarstuderande som blir antagna under samma termin en   grupptillhörighet.
 •Att tydliggöra för forskarstuderande såväl som för handledare och ämneskollegium   vem/vilka som har ansvar för olika delar i utbildningen.

Länkar

Doktorandprogram schema 2018Lyssna

Doktorandprogram beslutLyssna

Har ni frågor kontakta:
Katja Gillander Gådin
Studierektor forskarutbildningen

Maria Evans
Handläggare fakultetskansliet