Hållbar utveckling

Spara favorit 9 maj maj 2017
hållbar utveckling
I februari hölls en dialog om Mittuniversitetets arbete med hållbar utveckling, nära 30 medarbetare från olika delar av universitetet medverkade i workshopen som Johan Lilja designat.

Inom Mittuniversitetet pågår etablerandet av ett nätverk inom hållbar utveckling. Intresserade medarbetare är välkomna att engagera sig.

Arbetet för att främja en hållbar utveckling är en stor samhällsutmaning som rymmer ett flertal olika perspektiv: miljömässiga, sociala, ekonomiska, och kulturella. Såväl globala klimatförändringar, kriser, konflikter och migration som mer lokala samhällens, företags och organisationers utveckling kräver en ökad samverkan över vetenskapliga ämnesgränser.

Inom Mittuniversitetet pågår många parallella aktiviteter på temat hållbar utveckling. Vi har flera forskningsprojekt och utbildningar som på olika sätt berör området utifrån enskilda ämnen, men även bredare tvärvetenskapliga samarbeten pågår. Ett stort antal medarbetare inom Mittuniversitetet är engagerade och arbetar idag på olika sätt för en hållbar utveckling och i olika mindre grupperingar har behovet av samverkan diskuterats en längre tid. Det finns fem arbetsgrupper för att driva arbetat vidare:

  1. Etablera Nätverket för hållbar utveckling inom Mittuniversitetet (Catrin Johansson och Sara Nyhlén)
  2. Hållbar utveckling som en ledningsfråga (Catrin Johansson)
  3. Hållbar arbetsmiljö (Linda Näsström)
  4. Hållbar utveckling inom forskning och utbildning (Anna Longueville)
  5. Utveckling av miljöledningsystem (Anders K Nilsson)

Ta gärna kontakt om du vill engagera dig i någon av grupperna!

Nätverkets kontaktpersoner