Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)

Spara favorit 28 maj maj 2019

Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd är sedan den 1 november 2018 en avdelning inom förvaltningen.

Den består av tidigare Samverkansavdelningen, International Office inom Student- och universitetsservice samt de delar inom Utbildningsnära tjänster inom Universitetsbiblioteket som ansvarar för pedagogiskt och didaktiskt lärandestöd riktat till lärosätets undervisande personal.

Verksamheten inom avdelningen ska även utökas till att innefatta stöd kring uppdragsutbildning samt stöd kring forskningsfinansiering.