Nya beslutsmallar

Spara favorit 1 mar mars 2017

Nu finns en ny beslutmall som följer den grafiska profilen framtagen. En Word-mall som kan ändras utifrån vem som tar beslutet.

Den nya wordmallen hittar du under Blanketter och mallar (B-Beslutsmall), mallen kan anpassas till rektorsbeslut, dekanbeslut, avdelningschefsbeslut, fakultetsnämndsbeslut mm.
Besluten ska skrivas ut i färg på "Svenskt arkivpapper 80 g" som finns att beställa från vaktmästeriet. Originalet skickas sedan till Registrator för diarieföring.

Det finns en färdig rektorsbeslutsmall med namn osv. ifyllt under Blanketter och mallar (B-Beslutsmall rektorsbeslut), även remissvarsmallen är uppdaterad.
Information om rektorsbeslut och RBM hittar på här.

 

 

Denna nyhet är riktad till: Chefsforum, Förvaltningens ledningsgrupp, STUA, ULS, HUV kansliet, NMT kansliet

Skapad av Lena Stenmark

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu