Uppdaterad policy för representation, arbetsmöten och kurser/konferenser

Spara favorit 2 feb februari 2017

MIUN:s policyregler ang representation, arbetsmöten, kurser/konferenser har uppdaterats och gäller fr o m 1. januari 2017. Dokumentet hittar du i bilagan.

I slutet på policydokumentet finns även en sammanfattning och förtydligande av regelverket som beskriver mer definitioner, kontering och vilka underlag som ska bifogas/kommenteras i MIUN:s fakturahanteringssystem/Agresso samt personalsystem/Primula.

 

Dokumenten är upprättade efter samråd med förvaltnings-, personal- och ekonomichef men bygger självfallet också på Skatteverkets regler samt Ekonomistyrningsverkets handledning.

 Vi ber att Ni hjälper till att uppmärksamma medarbetarna på vad som gäller. 

 

Vid frågor gällande dokumentet var vänlig och kontakta:

 

Marianne Wikner på Ekonomiavdelningen

Tel: 010-1427880

 

E-postadress: Marianne.Wikner@miun.se

Bilaga:

MIUN regler repr gåvor MIUN 2016_878 inkl konteringsdirektiv.doc

Denna nyhet är riktad till: Chefsforum

Skapad av Roald von Schoultz

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu