Lärare inbjuds till workshop om översyn av programsidorna i studentportalen

Spara favorit 13 okt oktober 2017

En översyn pågår av studentportalen, i detta ingår även att titta på programsidornas funktionalitet, utseende och innehåll. Lärare inbjuds därför till en workshop.

Utbildningsnära tjänster (UNT) och kommunikationsavdelningen (KOM) gör just nu en översyn av studentportalen som kommer att medföra att portalens innehåll och funktionalitet behöver ses över och utvecklas. Samtidigt som det här sker kikar vi också på hur vi kan utveckla de programsidor som finns i studentportalen. Vi kommer att titta på programsidornas funktionalitet, utseende och innehåll. Vi vill därför bjuda in er till en workshop i december – där ni som lärare har möjlighet att påverka innehåll och funktionalitet för framtidens programsidor.
Workshopen ges vid ett tillfälle, men fyll i de datum ni kan så försöker vi få ihop ett datum som funkar för alla. Länk till doodle med datum

Behovsinventeringen kommer sedan att ligga till grund för en kravspecifikation som kommer att ingå i det utvecklingsarbete som pågår för studentportalen i sin helhet.
Observera att den studentportal som finns idag kommer att behållas i sin helhet till dess att översynen är avslutad.

Vid frågor kontakta Lill Furudahl, systemansvarig för studentportalen lill.furudahl@miun.se

 

 

Mer om programsidorna

Programsidorna är den yta där framförallt kommunikation sker mellan lärare och programstudenter under hela studietiden. Programsidorna finns i vissa fall också som öppna sidor där blivande studenter kan kika för att få en inblick i programmet.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu