Förtydligad regel för examination

Spara favorit 14 dec december 2016

Rektor har nyligen fastställt en uppdatering av Mittuniversitetets regel för examination med förtydliganden av det tidigare styrdokumentet och med tillägg om rätten till handledning.

”Regel för examination”, MIUN 2016/1998, innehåller till stora delar förtydliganden av det tidigare styrdokument som har sin grund främst i uttalanden från dåvarande Högskoleverket.

Det finns även några tillägg där det viktigaste är att rätten till handledning vid självständigt arbete är begränsad till den tid kursen ges och en kortare tid därefter. En student som lämnat sina studier oavslutade och sedan återkommer och begär mer handledning och/eller ny handledare (utan att vara registrerad på aktuell kurs) kan ges handledning i mån av tid. Någon ovillkorlig rätt till ny handledare finns dock inte.

Det kommer att ske en ny översyn av detta styrdokument under kommande läsår 2017/18. Erika Tegström, universitetsjurist, ULS, välkomnar frågor och kommentarer för att ge ett bra underlag att utgå från i det fortsatta arbetet. 

Regel för examination hittar du via toppmenyn och ingången för styrdokument 

Denna nyhet är riktad till: Lärare, BIB UNT, STUA, SUSS, ULS

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu