Forskardagar 14-15 februari 2017 i Hussborg

Spara favorit 19 dec december 2016

Nästa genusforskardagar äger rum 14-15 februari 2017 i Hussborg. Träffen anpassas till tågtiderna och hotellet erbjuder transfer från/till tågstationen. Ungefärlig tid: från 9.30 dag 1 till 15.00 dag 2.

Syftet med konferensen är att ge genusforskare vid Mittuniversitetet möjlighet att i form av föredrag eller textseminarier redogöra för och få synpunkter på artiklar, bokkapitel, forskningsansökningar, forskningsplaner och liknande. Det behöver således inte vara färdiga paper utan kan också vara ofärdiga idéutkast, allt du kan vilja diskutera i en tvärvetenskaplig genusmiljö.

Kostnaden för kost och logi står FGV, Forum för genusvetenskap, för.

Kostnaden för resan till Torpshammar står Du eller Din institution för.

 

Anmälan till konferensen görs till angelika.sjöstedt-landen@miun.se senast den sista december 2016. (Alla är inbjudna men deltagarantalet är begränsat så forskare med presentationer kommer att prioriteras.)

 

Textunderlag som ska behandlas på konferensen bör ha inkommit i elektronisk form senast den 1 februari 2017 till angelika.sjöstedt-landen@miun.se. Även muntliga föredrag bör kompletteras med abstract.

 

Denna nyhet är riktad till: FGV

Skapad av Susanna Öhman

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu