Avdelningschefen informerar V49

Spara favorit 5 dec december 2016

Välkomna till en ny arbetsvecka som jag hoppas blir bra för alla.

Nedan redovisas svar på en del frågor jag förmedlat till vaktmästeriet:

  • Flera i personalen har skor med inbyggda broddar och undrar om det är ok att gå med dessa från ingången till kontoren?   Det finns i dagsläget ingen policy kring detta men golven blir förstörda och den dagen som golven inte längre går att hålla rena och man måste byta ut dem så blir det vi som brukare som får bekosta renoveringen.

 

  • Finns möjlighet att sätta upp gardiner i Sibylles och Olles kontor ut mot korridoren? Det skulle behövas då de gärna vill kunna arbeta avskilt. Det är emellanåt många studenter som rör sig i korridoren och det upplevs som störande, en  gardin skulle kunna avhjälpa detta. Ja, det ska vi nog kunna ordna.

 

  • Finns det möjlighet att installera en skrivare på plan 4? Det är väldigt långt för de som sitter där att gå ner på plan 3 varje gång de ska skriva ut något. Här föreslår Sören att skrivaren hos Olle och Sibylle nätansluts.

 

  • När det gäller skrivare har frågan kring taggar eller koder kommer upp. En tag eller kod gör så att man kan skicka saker till skrivaren men sedan bestämma när man skriver ut. som det är nu skrivs grejer ut huller om buller och dokument försvinner. Sundsvalls kommun använder taggar med positivt utfall. IT driver projektet med ”Print on demand” och upphandlingen som gjordes i våras blev överklagad och återkallades därefter. Status idag vet jag inte, tror att en ny upphandling är på G.

 

  • Ljud från E409 hörs tydligt i dramasalen, går det att göra något åt det? Låter knepigt med tanke på att det är ganska långt mellan salarna, måste nog uppleva problemet på plats för att kunna komma med något vettigt uttalande. Fredrik svarar så här: Frekvensen till mikrofonen är utbytt i dramasalen för att inte krocka med E409, gjordes av Atea för ca två veckor sedan. Om problemet kvarstår får jag kontakta Atea och be om nya frekvenser så kan jag byta dessa.

 

  • Slutligen, vi har tidigare lyft problemet med konferensrummen som har heltäckningsmatta. Två av medarbetarna på UTV får svåra allergiska problem när de vistas i dessa rum och vi kan därför inte förlägga några möten i dem. En översyn skulle göras, vad jag förstår. Hur långt har man kommit med detta? Rapport:

·         D372:

·         Vid inträde till lokalen uppfattas en svag kemisk doft.

·         En fuktindikering utfördes mot golv och väggar inom lokalen. En bit av mattan lyftes intill entrédörren och ett 16mm hål borrades för att klargöra golvets konstruktion samt utföra en fuktmätning av golvet. Ingen påskjutande doft noterades vid uppvikning av mattan, inte heller någon fukt uppmäts med varken indikerings eller fuktmätnings utrustning..

·         D320 

·         Konstruktionen består av uppreglad spånskiva, gips, flytspackel samt limmad textilmatta. Ingen påskjutande lukt vid uppvikning av mattan. Varken golv eller väggar indikerade någon fukt.

·         D307 

·         Konstruktionen och resultatet i denna lokal är lika som i lokal D320.

·         C014 

·         Videokonferenslokalen är belägen i suterrängvåningen i byggnad C. Denna byggnad är nyproducerad. Utvändig dränering samt isolering under betongplattan. Ett förhöjd fuktvärde indikeras i golv och yttervägg.

Resultat

·         I samtliga lokaler kan en svag kemisk doft uppfattas. Fuktmätningar och fuktindikationer som utförts tyder inte på någon fuktrelaterad skada. Ventilationen är injusterad. Ytskikten monterades för ca fem till sex månader sedan. Det kan ta upp emot ett år innan nivåerna på egen-emissionerna gått ner till det normala. Egen-emissioner från nya byggnadsmaterial, särskilt heltäckningsmattor, är kända för att påverka astmatiker och allergiker.

Åtgärdsförslag

·         En fuktmätning av betongplattan i lokal C014 bör utföras för att se om den förhöjda indikeringen som uppmättes ligger över kritiska värden för montering av limmad matta.

·         Rekommenderar att man väntar med att göra en luftanalys då ytskikten monterades för 5-6 månaders sedan. De egen-emissioner som frigörs naturligt under första året kan ge astmatiska och allergiska symtom hos känsliga individer och först efter 1 år har nivåerna sjunkit så pass lågt att en luftanalys kan indikera någon kemisk skada.

·         Att göra en VOC-analys samt en riktad VOC mot matta kan idag indikera de ämnen som förknippas med tidigare beskrivna symtom. Analysen svara dock inte på om det är något fel på konstruktionen.

En rekommendation blir, med hänvisning till ovanstående, att under detta år förlägga konferens med allergisk personal till konferensrum på annat håll inom Campusområdet.

--

Jag vill påminna om Ingelas 20-procentseminarium på onsdag kl.10-12, lokal meddelas under veckan. Alla är välkomna!

--

Min vecka ser ut på förljande sätt:

 

Mån 5/12

10:00-16:00    Chefsforum

tis 6/12

8:30-16:00      DLG (hotell Knaust)

ons 7/12

10:00-12:00    Ingelas 20-procentseminarium

13:00-15:00    Forskarkollegium

14:30-16:30    Avtackning av rektor

15:00-17:00    Handledarkollegium

tor 8/12

Hela dagen      Umeå Universitet

fre 9/12

Hela dagen      En dag på kontoret.

 

Då jag är upptagen av möten en stor del av veckan nås jag naturligtvis via mail och telefon.

 

Ha en fin vecka!

 

Lena

Denna nyhet är riktad till: UTV

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu