Här kan du läsa dina personaliserade nyheter

Spara favorit 3 nov november 2016

Den information och de nyheter du får här är kopplade till din organisations- och ortstillhörighet.

För att få personaliserade nyheter krävs att chefer och andra som ansvarar för kommunikationen i de grupper som du ingår i väljer att publicera via denna kanal. Chefer, centrumledare och webbredaktörer är de som kan publicera innehåll som visas i detta block.

Den övergripande medarbetarinformationen som gäller alla anställda publiceras i blocket Medarbetarinfo på startsidan i medarbetarportalen.

Denna nyhet är riktad till: Sundsvall, SHV, UTV

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu