Jämställdhetsmyndigheten anordnar tematräff den 16 oktober 2019

Spara favorit 25 jun juni 2019
50vit

Jämställdhetsmyndigheten bildades utifrån behovet av en myndighet som arbetar strategiskt med stöd, samordning och uppföljning utifrån de jämställdhetspolitiska målen. Efter en turbulent vinter har myndigheten nu fått vårt regleringsbrev och en budget för 2019.  

I myndighetens uppdrag ingår bland annat att stödja statliga myndigheter i arbetet med jämställdhetsintegrering, däribland högskolor och universitet. Nu fortsätter arbetet med att utforma såväl ett brett som ett mer riktat och fördjupat stöd till de aktörer vi har i uppdrag att stödja.

Den 16 oktober bjuder Jämställdhetsmyndigheten in till en tematräff om jämställd resursfördelning

 

Utgångspunkten är den skrivning som ni sedan 2018 har i ert regleringsbrev:  

 

Universitet och högskolor ska i årsredovisningarna redovisa hur de beaktar jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel 

 

Tematräffen riktar sig till lärosäten med uppdrag om jämställdhetsintegrering (JiHU) och syftar till att lyfta olika sätt att tolka och praktiskt arbeta utifrån skrivningen ovan.  Dagen kommer erbjuda möjligheter att utbyta kunskap och erfarenheter både utifrån hur lärosäten och forskningsfinansiärer arbetar med jämställd resursfördelning. 

 

Valet av ämne på tematräffen bygger på den behovsinventering som Jämställdhetsmyndigheten genomförde under 2018. Flera av er har efterfrågat stöd inom detta område. För att dagens innehåll ska motsvara era behov och förväntningar tar vi gärna emot inspel och frågeställningar som ni anser är relevanta. Det går bra att skicka maila eventuella inspel till mig, se kontaktuppgifter nedan.  

 

Tid: 16 oktober, 2019  cirka 9.30 – 16.00 

Plats: Stockholm 

Målgrupp: En samordnare för JiHU, samt funktioner på lärosäten som på olika sätt arbetar med resursfördelning 

Kostnad: Självkostnadspris, maximalt 1000 kronor/deltagare. 

 

Vid frågor kontakta: eva.kallhammer@jamy.se  

 

Då antalet platser är begränsat, erbjuds i första hand två platser till respektive lärosäte med JiHU-uppdrag.  

En inbjudan med program kommer aug/sept. 

Hoppas vi ses i oktober, önskar er en fin sommar!  

Vänligen, 

Photograph

Eva Källhammer

Senior utredare | Stöd & samordning
Jämställdhetsmyndigheten

 

Tel: +46 (0)72-083 73 57

E-post: eva.kallhammer@jamy.se

Adress: Box 73, 424 22 Angered
Besök: Angereds Torg 9

 

www.jamstalldhetsmyndigheten.se

 

facebook_004instagram_004 linkedin_004 twitter_004 

 

Skapad av Ronny Asp

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu