Utlysning av medel för alkoholforskning. Sista ansökningsdag den 15 september 2019

Spara favorit 15 maj maj 2019
50vit

Utlysning av medel för alkoholforskning

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador. Från och med 2017 delas tio miljoner kronor ut per år, varav två miljoner viks för fokusområden som har identifierats som särskilt angelägna och där mer forskning behövs. Alkoholforskningsrådet ser gärna ansökningar från yngre forskare.

Rådet administreras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Sista ansökningsdag är 15 september 2019.

Läs fullständig utlysning och ansök på www.can.se/systembolagets-alkoholforskningsrad/

Vänligen

Britta Grönlund

Systembolagets Alkoholforskningsråd

CAN

Box 70412, 107 25 Stockholm

Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 34

Telefon: 0723-714 330

britta.gronlund@can.se, www.can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

 

 

Bilaga:

H:\Dokument\Systembolagets Alkoholforskningsråd.pdf

Skapad av Kristina Hallgren

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu