Delegationen för Militärhistorisk forskning - stipendieutlysning 2019

Spara favorit 10 maj maj 2019
50vit

Delegationen för Militärhistorisk forskning (DMF) är ett nationellt forskningsråd som har till uppgift att främja och stödja militärhistorisk forskning. Bland annat delas 1-3 stipendier ut årligen, och det är nu dags för utlysning av dessa. Vi önskar Dig därför varmt välkommen att lämna in en ansökan, och skulle uppskatta om du kunde sprida utlysningen också i Dina nätverk. Utlysningen riktar sig till dels till disputerade forskare (företrädelsevis nydisputerade), dels till ABM-anställda.

Jag vill dessutom passa på att informera om att DMF även kan bidra till tryckmedel, kostnader för konferensdeltagande m.m. Du kan läsa vidare om DMFs stipendier och bidrag på https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/om-oss/stipendier-och-utmarkelser/dmf/ansokan.html.

Stipendieansökan ska vara insänd senast den 22 augusti 2019. 

Med vänliga hälsningar

Maria Gussarsson

Sekreterare DMF

______________________________

Dr Maria Gussarsson

Universitetsadjunkt/Studierektor

Militärhistoriska sektionen/OPA/MVI

Försvarshögskolan

maria.gussarsson@fhs.se

tel. 0733/61 33 85 

 

Bilagor:

C:\Users\krihal\Desktop\DMF - Ansökan för disputerade forskare med historisk inriktning.pdf
C:\Users\krihal\Desktop\DMF - Ansökan för personer inom ABM-sektorn.pdf
C:\Users\krihal\Desktop\Stipendieutlysning DMF 2019.pdf

Skapad av Kristina Hallgren

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu