Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst. Sista ansökningsdag den 15 april 2019

Spara favorit 4 apr april 2019
50vit

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst - Utlysning 2019 – utdelning den 28 januari 2020

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst utdelas till person, som gjort framstående insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst och därmed på ett förtjänstfullt sätt medverkat till kvalificerad forskning.

Belöningen, som utgörs av 20 000 kronor samt diplom, kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2020.

Skriftligt motiverat förslag (se bifogad blankett) tillsammans med kandidatens meriter (CV eller motsvarande, max 2 sidor) ska vara akademien tillhanda senast måndagen den 15 april 2019 under nedanstående adress eller keiko.blesserholt@ksla.se.

*************************************

Keiko Blesserholt

Handläggare

Anslagsfrågor och Pris- och belöningsfrågor 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

Box 6806 (Drottninggatan 95 B)  •  113 86  STOCKHOLM

Tel 08-5454 7713  •  keiko.blesserholt@ksla.se  •  www.ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk
erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.

Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

Bilagor:

H:\Arbetsyta\Akademiens-beloning-for-foredomliga-insatser-i-skogs-och-jordbruksforskningens-tjanst.pdf
H:\Arbetsyta\Förslagsformulär-Akademiens-priser-och-belöningar_ifyllbar.pdf

Skapad av Ronny Asp

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu