Nominering till NVF:s svenska avdelnings Pedagogiska pris 2020. Nominera senast den 31 december 2019

Spara favorit 16 okt oktober 2019
50vit

Nominering till NVF:s svenska avdelnings Pedagogiska pris 2020

NVF skall främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik-och vägtransportområdet genom samarbete mellan fackfolk i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. En avgörande del av denna strävan är att sprida kunskap om vägtransportsystemets olika delar och tillämpningsperspektiv. Pedagogisk verk­samhet i olika grundutbildningar och fortbildnings­kurser spelar därför en avgörande roll för framåtskri­dande, ökad förståelse och engagemang för området. Priset är framför allt tänkt att belöna nytänkande och utveckling av arbetssätt, samverkan, forskningsanknytning, internationalisering, mångvetenskap eller annat som utvecklar kvaliteten i undervisnings- och lärandeprocessen.

Du inbjuds att nominera lämplig kandidat till 2020 års pedagogiska pris. I din nominering ska du fritt beskriva den eller de nominerades arbete och insatser och motivera varför personen bör erhålla detta pris. Det är möjligt att nominera en enskild person eller en grupp. Nominering ska vara inlämnad senast den 31 december 2019.

http://www.nvfnorden.org/hemsida/land/sverige/om-stipendium-och-pedagogiskt-pris/

 

Med vänlig hälsning

Annelie Nylander

Sekreterare

NVF:s svenska avdelning

----------------------------------------------------------------------------------

NORDISKT VÄGFORUM (NVF)
c/o VTI
581 95 LINKÖPING 

SVERIGE

Tel: +46 13-20 40 12

Mobil: +46 709-43 04 70

e-post: nvf@vti.se

 

Bilagor:

H:\Arbetsyta\Följebrev pedag.pris 2020.pdf
H:\Arbetsyta\NVF_pedagogiskt_pris_2020.pdf

Skapad av Ronny Asp

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu