Forskningsinfrastrukturdagen den 16 oktober 2018

Spara favorit 3 jul juli 2018
50vit

Boka in den 16 oktober!

Vetenskapsrådet bjuder in till en dag om forskningsinfrastruktur den 16 oktober i Stockholm. Dagen vänder sig till dig som arbetar med forskning och stöd till forskning vid myndigheter, lärosäten eller privata aktörer och vill veta vad som är på gång i Sverige och i Europa. Under eftermiddagen informerar vi särskilt om vår kommande utlysning av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.

Anmälan och program kommer att finnas tillgängliga på vetenskapsrådet.se inom kort.

Mer information finns i kalendariet:

https://www.vr.se/aktuellt/evenemang/alla-evenemang/kalendariehandelser/2018-06-26-forskningsinfrastrukturdagen-2018.html

 

Förmiddagen kommer att hållas på en strategisk och övergripande nivå:

 

  • Presentation av ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) Roadmap 2018 och Vetenskapsrådets infrastrukturguide 2018.

  • Några internationella forskningsanläggningar med verksamhet i Sverige ger korta presentationer om sin verksamhet.

  • Vi berättar om hur EU, ESFRI och Vetenskapsrådet arbetar med att tillhandahålla de bästa verktygen för forskning inom alla vetenskapsområden, hur vi utvärderar dem och vilka konkreta förslag som är på gång.

 

Eftermiddagen kommer att handla om vår kommande utlysning av stöd till infrastruktur av nationellt intresse:

 

Den här delen av dagen vänder sig framförallt till dig som kommer vara inblandad i att utarbeta ansökningar inom Vetenskapsrådets utlysning för stöd till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse som öppnar tidigt 2019. Vi informerar och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

 

Med vänlig hälsning

Vetenskapsrådet

www.vr.se

 

Skapad av Ronny Asp

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu