Internationaliseringsdagar 6-7 november 2018

Spara favorit 1 jun juni 2018
50vit

 

 

 

 

 

 

 

 


Nu har anmälan till Internationaliseringsdagarna 2018 öppnat!

Årets konferens belyser exempel från lärosäten som på olika sätt arbetar med metoder kopplat till fyra utvalda delmål i internationaliseringsutredningen:

Mål 1: Internationalisering präglar styrningen av och vid universitet och högskolor.

Mål 3: Alla studenter som tar examen från högskolan har utvecklat sin internationella förståelse eller interkulturella kompetens.

Mål 4: Anställda vid universitet, inklusive doktorander, har god internationell erfarenhet och starka internationella kontaktnät.

Mål 8: System för uppföljning och utvärdering av internationalisering är väletablerade.

Konferensen vill på ett inspirerande sätt lyfta fram möjligheter och utmaningar i hur sektorn kan gå just från en strategisk agenda till konkret handling.

Målgrupp: Beslutsfattare, programhandläggare, internationaliseringsansvariga, studievägledare på lärosäten.

Välkommen!

Årets konferens arrangeras av UHR i samarbete med Uppsala universitet

Läs program och anmäl dig här!

 

 


Läs mer om internationellt samarbete och utbyte på utbyten.se.

 

 

 

Skapad av Kristina Hallgren

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu