Stiftelsen SLO-fonden, SLO. Utlysning

Spara favorit 13 mar mars 2018
50vit

 

Stiftelsen SLO-fonden (SLO)

 

har till ändamål att verka för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön. Med skogsbruk avses i detta fall det som bedrivs i anslutning till jordbruk.

 

Anslagets inriktning och storlek

 

 • Bidrag delas ut till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet.

 • SLO-fondens disponibla medel: 1 500 000 kronor.

 • Max bidrag som kan beviljas är 250 000 kronor.

   

   

  Information

  om stiftelsen och anvisningar för ansökan finns på www.ksla.se/anslag-stipendier

   

  Skicka in din ansökan via nätet senast den 3 april 2018 kl. 17.00. Bilagor måste vara i pdf-format (max 2 MB).

   

  Obs! Av ansökan ska det framgå att sökande/medsökande har relevant kompetens för att genomföra projektet, samt hur resultaten från projektet kommer att dokumenteras och spridas.

   

  Besked

  meddelas vecka 25, 2018.

   

 

*************************************

 

Keiko Blesserholt

 

Handläggare

 

Anslagsfrågor och Pris- och belöningsfrågor 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

 

Box 6806 (Drottninggatan 95 B)  •  113 86  STOCKHOLM

 

Tel 08-5454 7713  •  keiko.blesserholt@ksla.se  •  www.ksla.se

 

 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk
erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.

 

Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.

 

 

 

 

 

Bilaga:

C:\Users\krihal\Desktop\SLO-utlysning-våren-2018.pdf

Skapad av Kristina Hallgren

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu