Utlysning av forskarstipendier för folkbildning. Ansökan senast den 31 januari 2019

Spara favorit 6 nov november 2018
50vit

FOLKBILDNINGSFORSKNING: UTLYSNING AV STIPENDIER FÖR FORSKARSTUDERANDE

2019-20

 

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser för 2019-20 fyra stipendier avsedda för forskarstuderande som bedriver forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige. Bestämmelser för stipendiet framgår av bilagan ”Bestämmelser för Stockholms Arbetareinstitutsförenings forskningsstipendier”. Se bilagan!

 

Stipendiet omfattar 100 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle.

 

Ansökan skall vara Stockholms Arbetareinstitutsförening tillhanda senast 31 januari 2019.

 

Ansökan ställs till Stockholms Arbetareinstitutsförening, c/o Studieförbunden, Dalagatan 7, 111 23 Stockholm.

 

Förfrågningar ställs till Ulla Nissen, sekreterare i Stockholms Arbetareinstitutsförening: ulla.nissen@pof.se Telefon: 0709-73 18 77.

 

Stockholm 6 november 2018

 

Ulla Nissen

Sekreterare i Stockholms Arbetareinstitutsförening

www.arbetareinstitutet.se

Ulla Nissen

Sankt Eriksgatan 101

113 31 Stockholm

Mobil: +46709731877

ulla.nissen@pof.se 

Bilaga:

H:\Arbetsyta\Stipendiebestämmelser 2019-20.pdf

Skapad av Ronny Asp

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu