Inbjudan till konferensen: Kvalitetssäkring och forskningsadministration den 7 november 2018

Spara favorit 11 okt oktober 2018
50vit

Inbjudan till konferensen: Kvalitetssäkring och forskningsadministration

Onsdagen den 7 november 2018 kl. 10-16 (registrering och kaffe från kl. 9), Norra Latin, Stockholm.

Konferensen fokuserar på kvalitet och forskningsadministrativa frågor. Under förmiddagen ges ett antal övergripande presentationer och under eftermiddagen genomförs ett antal djuplodande seminarier för deltagarna att välja på. Dagen avslutas med en inspirationsföreläsning.

Talarna är representanter för Utbildningsdepartementet, UKÄ, forskningsråden och lärosäten.

Vår förhoppning är att bidra till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för de som arbetar med forskningsadministration.

Syfte

Deltagarna ska få en bättre förståelse för aktuella kvalitetsfrågor relativt forskningsadministration samt konkreta exempel på hur lärosäten arbetar och anpassar administrationen för att följa utvecklingen.

Målgrupp

Personal som på olika sätt arbetar med forskningsadministration på institutions-, fakultets- och central nivå vid SUHF:s medlemslärosäten. Det kan exempelvis vara intressant för planeringschefer, avdelningschefer, ekonomer, jurister, innovationsrådgivare och forskningssekreterare.

Plats

Norra Latin ligger på Drottninggatan 71 B.

Länk till mer information, preliminärt program och anmälan

Välkommen!

SUHF:s forskningsadministrativa expertgrupp 

Skapad av Ronny Asp

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu