Utlysning 2017 Inbjudan att föreslå mottagare av Anders Elofsons Medalj

Spara favorit 14 sep september 2017
50vit

 

Utlysning 2017 – utdelning den 28 januari 2018

Inbjudan att föreslå mottagare av Anders Elofsons Medalj

 

Ur stiftelsen Anders Elofsons fond utdelas en medalj i solitt silver (diam. 38 mm) till framträdande företrädare för forskning och försök, upplysning och information samt praktisk verksamhet inom de områden som stod Anders Elofson närmast, betes- och vallfrågor samt fröodling av vallväxter.

Belöningen, som utgörs av medalj, 10 000 kronor samt diplom, kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2018.

 

Härmed inbjuds ni att lämna förslag på mottagare. http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/anders-elofsons-medalj/

 

Skriftligt motiverat förslag (se bifogad blankett) ska vara akademien tillhanda senast den 10 november 2017 under nedanstående adress.

 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

 

Att. Keiko Blesserholt

 

Box 6806

 

113 86  STOCKHOLM

eller

 

keiko.blesserholt@ksla.se

*************************************

 

Keiko Blesserholt

 

Handläggare

 

Anslagsfrågor och Pris- och belöningsfrågor 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

 

Box 6806 (Drottninggatan 95 B)  •  113 86  STOCKHOLM

 

Tel 08-5454 7713  •  keiko.blesserholt@ksla.se  •  www.ksla.se

 

 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk
erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.

 

Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.

 

 

 

Bilaga:

C:\Users\krihal\Desktop\Anders-Elofsons-Medalj-utlysning-2017-utdelning-2018_Ifyllbar.pdf

Skapad av Kristina Hallgren

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu