Fortsatt problem vid schemautsökning

Spara favorit 7 jan januari 2019

Vid utsökning av scheman i schemaprogrammet Time Edit eller Studentportalen så kan det på vissa kurser finnas två kurstillfällen för samma termin. Om det är så, välj båda för att vara garanterad att du ser det aktuella schemat.

Problemet kvarstår tyvärr fortfarande. Felsökning pågår och har med integreringen av nya Ladok att göra.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu