Polisinsatsen på Campus Östersund utvärderad

Spara favorit 21 mar mars 2017

Universitetets centrala krisgrupp har nu utvärderat hanteringen av polisinsatsen vid Campus Östersund den 8 mars och kommit fram till åtgärder som ytterligare ska förbättra vår krishantering.

– Polisinsatsen gav oss flera viktiga lärdomar, den visade att våra rutiner inte fullt ut funkar i praktiken säger vikarierande rektor Mats Tinnsten, ordförande i centrala krisgruppen, som nu utvärderat händelsen.

Krisgruppen samlades en dryg timma efter att polisinsatsen startade. Insatsen innebar att ett stort antal poliser genomsökte byggnaderna på Campus Östersund. Detta efter uppgifter om att en person skulle ha setts med ett vapenliknande föremål på området. En man greps senare utanför campusområdet misstänkt för förberedelse för rån. 

Polisen kontaktade aldrig någon vid Mittuniversitetet inför eller tidigt i insatsen. Från krisgruppens sida kommer kontakt tas med polisen för att följa upp hanteringen.  

Krisgruppen jobbade på i god ordning och försökte så gott de kunde att följa insatsen. Händelseförloppet gick väldigt snabbt och gruppen gjorde bedömningen att polisen, som hade mest information om läget vad gäller att stanna i lokalerna eller att utrymma, informerade respektive avdelning vid genomsökningen.  

– Efter att vi fått information från polisen om vad som gällde publicerade vi detta i medarbetarportalen, studentportalen och på Facebook. Men vi borde även ha skickat ett mejl till all personal om att händelsen löpande uppdaterades i medarbetarportalen. Efter händelsen publicerade vi en nyhet på miun.se som sammanfattade vad som hänt och vi gick också ut med information till studenterna via kåren samt Facebook om att de kunde få stöd från studenthälsan, säger Mats.

En av krisgruppens slutsatser är att det behöver säkerställas att information når ut till anställda och studenter på ett ännu bättre sätt. En sms-tjänst för kriskommunikation ska därför införas.

– Det är flera saker som vi konstaterat ser bra ut i en plan men som när det kommer till kritan behöver göras bättre för att fungera i praktiken. Vi i krisgruppen kommer att öva oss mer i hur vi praktiskt ska agera. Vi lär oss mycket av en sådan här händelse, och vi är förstås oerhört tacksamma att situationen slutade väl, sammanfattar Mats. 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu