Välkommen Kenneth Johansson!

Spara favorit 10 feb februari 2017

Kenneth Johansson är nyanställd vid universitetsledningens stab där han ska arbeta med tjänsteplaneringssystemet. Här får vi lära känna honom.

- Hur skulle du vilja presentera dig själv?

Jag är född och uppvuxen i Stockholm och flyttade till Östersund i slutet av 80-talet för att läsa systemvetenskap på dåvarande Högskolan i Östersund. Efter examen har jag i huvudsak jobbat med systemförvaltning, senast hos Statens servicecenter. På fritiden ägnar jag mig åt musik och att vistas ute i naturen tillsammans med familjen, gärna i fjällen med kamera och ryggsäck.

- Vilka är dina arbetsuppgifter på universitetsledningens stab?

Arbetsuppgifterna omfattar systemförvaltning av tjänsteplaneringsverktyget Retendo, där jag i rollen som systemansvarig kommer fungera som länken mellan användarna och IT, dvs. vår egen IT-avdelning och IT-leverantören Retendo. En av de första uppgifterna är att etablera en förvaltningsorganisation som kan fånga upp och prioritera behoven för Retendo.                                                    

- Vad kände du till om Mittuniversitetet innan du började jobba här?

Som gammal student visste jag hur det var att studera på Mittuniversitetet. Sedan har jag bekanta som jobbar på Mittuniversitetet som har berättat hur det är att jobba här. Så jag visste rätt väl vad jag kom till för arbetsplats.

- Hur trivs du på din nya arbetsplats?

Jag trivs mycket bra på min nya arbetsplats!

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu